Khóa học Business

Kiến thức và kỹ năng tiếng Anh cần thiết ứng dụng trong công việc và các giao dich tiếng Anh nơi làm việc

Dựa trên kinh nghiệm thực tế và kiến thức của đội ngũ đào tạo cùng giáo trình chuẩn quốc tế, bee HERO cam kết đem đến cho bạn khóa học thiết thức với những tình huống điển hình và nhất để bạn có thể ứng dụng ngay sau khi học.

  • Tiếng Anh giao tiếp qua điện thoại
  • Tiếng Anh cho Email, memo, biên bản
  • Tiếng Anh cho thương lượng đàm phán
  • Tiếng Anh cho trong hợp đồng giao thương quốc tế
  • Tiếng Anh cho các chuyên ngành cụ thể như Sale, Marketing, Kế toán, Luật…

Tham gia bình luận: